Türkiye’de Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Tür Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi

Öncelik Alanı

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Çevre Yönetimi
Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
Kasım 2019 –
Kasım 2022

AB Katkısı (Avro)

2.125.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Türkiye’de karasal ortamlarda ve iç sularda bulunan istilacı yabancı türlerin 1143/2014 sayılı AB Tüzüğü doğrultusunda kontrol altına alınmasıdır.

Yer

Ankara ve proje kapsamında saha çalışması yapılacak 6 türün bulunduğu bölgeler

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Türkiye’de karasal ortamlarda ve iç sularda bulunan istilacı yabancı türlerin kontrolü için yasal zeminin hazırlanması
Proje kapsamındaki istilacı türlerin kontrol altına alınması
Konu ile ilgili kurumların yönetim kapasitesinin geliştirilmesi ve toplumda farkındalık oluşturulmasının sağlanması