Türkiye’de Okula Katılımın Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

Sosyal Politika

Proje Faydalanıcısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Diğer Faydalanıcılar

Milli Eğitim Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

12 ay
Hibe bileşeni başlangıç tarihi: 19 Haziran 2019

30 ay
Hizmet alımı bileşeni

AB Katkısı (Avro)

29.600.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Okula katılımın arttırılması amacıyla en fazla 360.000 lise öğrencisine, kırtasiye masraflarını karşılamak üzere 2019-2020 eğitim yılının her bir döneminin başında sırasıyla 50 ve 25 Avro olmak üzere ödeme yapılmasıdır.

Yer

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Yerel düzeyde hizmet sağlayıcılar için farkındalığın arttırılması
Şartlı Eğitim Yardımı Programı’nın ulusal düzeyde etki değerlendirmesinin yapılması, bir izleme değerlendirme mekanizması çalışmasının yapılması
Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin entegrasyonu için model geliştirilmesi