Türkiye’deki Düzensiz Göçmenlerin Desteklenerek Gönüllü Olarak Dönmesi ve Yeniden Entegrasyonu (AVRR) Faz II

Öncelik Alanı

İçişleri – Göç ve İltica

Proje Faydalanıcısı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Henüz başlamadı.

AB Katkısı (Avro)

8.439.500

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Tüm Türkiye’de düzensiz göç baskısını azaltmak amacıyla etkin ve sürdürülebilir bir Gönüllü Destekli Geri Dönüş programının hazırlanması ve hassas göçmenlerin menşe ülkelerine geri dönüşleri için desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Uluslararası Göç Örgütü ile Doğrudan Hibe sözleşmesi imzalanmıştır. Proje ile;
– Ülkelerine dönmek isteyen en az 6300 düzensiz göçmene gönüllü dönüş desteği sağlanması,
– Geri dönenler arasında hassas durumda olan 500 göçmenin Asya, Afrika ve diğer ülkelerdeki Uluslararası Göç Örgütü büroları aracılığıyla desteklenmesi,
– Düzensiz göç akışı ve trendleri hakkında veri toplanması ve bu verilerin analiz edilmesi,
– Menşe ve transit ülkelerdeki Sivil Toplum kuruluşları ile devlet kurumları arasında ulusal ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Yer

Tüm Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Kapsamlı ve sürdürülebilir Gönüllü Destekli Geri Dönüş ve Entegrasyon programının işlevsellik kazanması hedeflenmektedir.