Türkiye’deki Düzensiz Göçmenlerin Desteklenerek Gönüllü Olarak Dönmesi ve Yeniden Entegrasyonu (AVRR)

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / İçişleri

Proje Faydalanıcısı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
16 Nisan 2019 –
16 Nisan 2022

AB Katkısı (Avro)

5.400.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

GİGM’in‘kanunu ve AB ile imzalanan Geri Kabul Anlaşmasına uygun olarak düzensiz göçmenleri ülkelerine göndermesine destek sağlanması.

Yer

Tüm Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Potansiyel geri dönüş yapacakların belirlenmesi
Dokümanların doğrulanması ve seyahat için belgelerin sağlanması
Dönüş yapacakların seyahat ayarlamalarının yapılması
3.500 geri dönüş yapan düzensiz göçmene nakit para desteği sağlanması
600 kırılgan göçmene nakit para desteği sağlanması
60 kırılgan göçmene yeniden entegrasyon desteği sağlanması
3500 düzensiz göçmenin ülkelerine geri dönmesi