Türkiye’deki IPARD II Programı Kapsamında Danışmanlık Servislerinin Kapasitesinin Arttırılması

Öncelik Alanı

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Proje Faydalanıcısı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

12 ay
Şubat 2019 –
Şubat 2020

AB Katkısı (Avro)

768.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

IPARD II programında yer verilen danışmanlık hizmetleri tedbirinin uygulanması ile ilgili kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Danışmanlık hizmetleri konusunda mevcut durum analizi ve kapasite artışı için ihtiyaç analizi yapılması
Danışmanlık hizmeti sağlayıcılarına, IPARD kapsamındaki sektörlerde üretim teknikleri, IPARD programı, proje hazırlama ve ödeme talebi gibi konularda eğitim verilmesi
Tanıtıcı ve eğitici belgelerin tasarlanması, üretilmesi ve dağıtılması