Türkiye’nin Güneydoğu Sınırında Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması

Öncelik Alanı

İçişleri – Entegre Sınır Yönetimi

Proje Faydalanıcısı

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

12 Ay
Ekim 2020 –
Ekim 2021

AB Katkısı (Avro)

23.630.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Tedarik bileşeninden oluşan proje vasıtasıyla sağlanacak ekipman ile Türkiye’nin güneydoğu sınırında gözlem kapasitesinin güçlendirilmesi; düzensiz göçün, terörist grupların girişinin ve diğer sınır ötesi suçların azaltılması amaçlanmaktadır.

Yer

Türkiye’nin güneydoğu kara sınırları

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Sınır gözetleme ekipmanlarının satın alınması ve sınır gözetleme ile görevli personelin kapasitesinin artırılması