Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) Başkanlığı’nın Kurumsal ve İdari Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi

Öncelik Alanı

Etkin Ulaşım / Ulaştırma

Proje Faydalanıcısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

12 Ay
Şubat 2021 –
Şubat 2022

AB Katkısı (Avro)

809.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Projenin amacı, ulaştırma sektöründe araştırma geliştirme ve yeniliği teşvik etmeyi amaçlayan UDHAM’nin kurumsal ve idari kapasitesinin artırılması ve ulaştırma sektörünün etkin, zamanlı ve düzenli gelişimi için kaliteli proje tekliflerinin sürekliliğinin sağlanmasıdır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Ulaştırma sektöründeki küresel eğilimler doğrultusunda Türkiye'deki araştırma alanlarının belirlenmesi.
UDHAM’nin kurumsal ve idari kapasitesinin geliştirilmesi.
UDHAM ve Ar-Ge merkezinin kapasitesinin ve görünürlüğünün artırılması.