Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analizi Merkezi (NACORAC) ve Entegre Sınır Yönetimi Veri Tabanının Kurulması Projesi

Öncelik Alanı

İçişleri – Entegre Sınır Yönetimi

Proje Faydalanıcısı

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Diğer Faydalanıcılar

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

50 ay
Nisan 2017 –
Haziran 2021

AB Katkısı (Avro)

11.050.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

İçişleri Bakanlığı uhdesinde kurulacak bir Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analizi Merkezi ile sınır yönetimiyle ilgili kurumlar arasında veri paylaşımının oluşturulması, verilerin ortak bir veri tabanına kaydedilip ortak bir risk analizi yapılması ile kurumlar arası işbirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.
Ayrıca, sınır geçiş noktalarında kullanılan ve AB standartları ile uyumlu olmayan pasaport damga cihazlarının değiştirilmesi planlanmıştır. Yeni cihazlar, sınır kapısındaki iş yükünü ve dolayısıyla bekleme süresini de azaltacaktır.

Yer

Tüm Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Projenin sonunda 7/24 işleyen bir Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analizi Merkezi kurulmuş olacaktır. Sınır güvenliğiyle ilgilenen kurumlar arasındaki işbirliğinin artması sağlanacaktır.
Proje kapsamında ayrıca, sınır girişlerinde kullanılmak üzere 3.649 adet pasaport damga cihazı temin edilmiştir. Hâlihazırda, sınır girişlerinde bu damga cihazları kullanılmaktadır.