Yardımcı Yargı Personelinin Verimliliğinin ve Eğitimlerinin Kalitesinin Arttırılması

Öncelik Alanı

Yargı

Proje Faydalanıcısı

Adalet Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
14 Mayıs 2018 –
13 Mayıs 2020

AB Katkısı (Avro)

3.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Yargı süreçlerinde verimliliğin arttırılması amacıyla Avrupa standartları doğrultusunda yargıda görevli destek personelinin kapasitesinin geliştirilmesi ve AB’deki en iyi uygulamalara paralel, sürdürülebilir bir eğitim sisteminin oluşturulmasıdır.

Yer

Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Katipler için etkin ve sürdürülebilir bir hizmet öncesi eğitim sisteminin geliştirilmesi
Yardımcı personele yönelik hizmet içi eğitimlerin güçlendirilmesi
Yardımcı personel için performans araçlarının geliştirilmesi
Raporlama sistemine dair standartların belirlenmesi ile aile ve çocuk mahkemelerinde görev yapan psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanlarının verimliliğinin arttırılması
Yargı çalışanları için etik kuralların belirlenmesi