Yasa Dışı Uyuşturucu ile Mücadelede Türk Adli Bilim Laboratuvarlarının Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

İçişleri – Organize Suçlarla Mücadele

Proje Faydalanıcısı

Emniyet Genel Müdürlüğü

Diğer Faydalanıcılar

Jandarma Genel Komutanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

28 ay
Ağustos 2018 –
Aralık 2020

AB Katkısı (Avro)

2.700.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Tedarik ve Eşleştirme bileşenlerinden oluşan proje ile Türkiye’nin, ele geçirilen uyuşturucunun menşeini ve kimyasal profilini tespit etmeye yönelik kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Ankara Emniyet Adli Tıp Laboratuvarında bir uyuşturucu profilleme merkezi kurulması desteklenecek ve Jandarma Adli Tıp Laboratuvarındaki mevcut profilleme merkezinin kapasitesi güçlendirecektir.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Projenin tedarik bileşeni ile laboratuvarlar için malzeme ve sistem alımı yapılacak, eşleştirme bileşeni ile personelin eğitimi desteklenecektir.