Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı Birlikte

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / Sivil Toplum

Proje Faydalanıcısı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
15 Mart 2017 –
15 Mart 2019

AB Katkısı (Avro)

1.269.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Program, STGM tarafından yine AB finansmanı ile yürütülen “Yerel STÖ’ler İçin Stratejik Kapasite Geliştirme” Projesi kapsamında bir alt-hibe programı olarak geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur.

Yer

Adana, Antalya, Samsun, Ankara, Denizli, Kırklareli, İstanbul, İzmir, Mersin, Çanakkale, Diyarbakır, Bursa, Tekirdağ, Trabzon, Giresun, Kars

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

BİRLİKTE Destek Programı’ndayerel STÖ’ler en fazla 30.000 avro, ulusal STÖ’ler ise 36.500 avroya kadar kurumsal hibe desteği almaktadır. Ayrıca iki yıl boyunca kurumsal gelişimlerine hizmet eden bir kurumsal rehberlik (mentorluk) programından da yararlanmışlardır.
STGM’nin 15 yıllık kapasite geliştirme deneyimine dayanan Program, örgütlerin farklı ihtiyaçlarına yanıt üretecek esneklikte tasarlanmıştır. Bu yanıyla Program, yaygın hibe programlarından önemli bir farklılık göstermektedir. STÖ’ler, BİRLİKTE Destek Programı kapsamındaki hibe olanağından belli bir proje faaliyetine bağlı olmaksızın faydalanmışlardır. Dolayısıyla Program, uzun yıllardır özellikle yerel STÖ’ler için bir önemli sorun olan kurumsal sabit giderleri için kullanabilecekleri bir fon sağlamıştır.
Öte yandan BİRLİKTE, sadece bir hibe programı değil, aynı zamanda STÖ’lere rehberlik sağlayan bir destek programı olarak da dikkat çekmektedir.