Yüksekova Atık Su Arıtma Tesisi Projesi

Öncelik Alanı

Su (Altyapı Faaliyetleri)
Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Yüksekova Belediyesi

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

30 ay
Haziran 2020 –
Aralık 2022

AB Katkısı (Avro)

8.461.000 Avro

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Atık su arıtma tesisi inşası
Halihazırda deşarj edilen atık sudaki kirlilik yükünün azaltılarak Yüksekova merkezden geçen derenin su kalitesinin arttırılması ve halk sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunulması

Yer

Yüksekova (Hakkari)

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Atık su arıtma tesisi inşa edilerek bölgenin 2047 yılına kadar atık su arıtma ihtiyacı karşılanmış olacaktır