logo

Category Genel

AVRUPA UZAY PROGRAMI

Avrupa Uzay Politikası kapsamındaki faaliyetleri tek çatı altında toplamayı amaçlayan Program, 2021-2027 mali döneminde 14,88 milyar avro bütçeyle uygulanacaktır. Söz konusu bütçeyle yeryüzü gözlemi, uydu navigasyonu, uzay araştırmaları, bağlantısallık alanlarındaki çalışmalar desteklenecektir.
Program, Avrupa’daki uzay hizmetlerini güçlendirirken uzay teknolojileri, veri ve hizmetlere dayalı yenilikçi çözümler geliştiren girişimlere ve KOBİ’lere de destekler sunmaktadır.

Ülkemizin Programa Katılımı

Programa katılıma ilişkin niyet mektubumuz Avrupa Komisyonuna iletilmiş, müzakere toplantıları ise henüz başlamamıştır.

Avrupa Uzay Programı kapsamındaki aşağıda yer bileşenlerle, günlük yaşamımızı kolaylaştıran pek çok hizmet sunulmaktadır:

COPERNICUS, Avrupa Dünya Gözlem (EO) Sistemi’dir. Çevre yönetimini desteklemekte, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yardımcı olmakta ve Avrupa genelinde güvenlik ve sivil güvenlik alanlarındaki faaliyetlere katkı sağlamaktadır. Copernicus, uzay çalışmaları alanında dünyadaki ilk büyük veri sağlayıcısıdır.

GALILEO, ulaşım ve tarımdan sınır yönetimine ve arama kurtarmaya kadar çeşitli alanlarda hizmet sağlayan küresel bir uydu navigasyonu ve konumlandırma sistemidir (GNSS). Halihazırda 2,5 milyardan fazla akıllı telefonda mevcut olan Galileo sistemi, otonom sürüş ve ticari drone’ların geleceği için çığır açıcı fırsatlar sunmaktadır.

EGNOS, (Avrupa Sabit Uydulu Seyrüsefer Kapsama Sistemi) otuzdan fazla ülkede havacılık, denizcilik ve karada yerleşik kullanıcılara yönelik navigasyon hizmetlerini iyileştiren ve halihazırda 426 havalimanı ve helikopter pistinde faaliyet gösteren bir navigasyon sistemidir.

Şubat 2022’de Avrupa Komisyonu, uydu tabanlı güvenli bağlantıyı ve Uzay Trafik Yönetimi’ni artırmak için iki yeni amiral gemisi girişimi önermiştir:

AB Uzay Tabanlı Güvenli Bağlantı Sistemi, hükümet iletişimi ve ticari kullanım için dünya çapında güvenli ve uygun maliyetli uydu iletişim hizmetlerine erişim sağlayacaktır. Sistem, kritik altyapıları korumayı, gözetmeyi ve kriz yönetimini desteklemeyi, Avrupa’nın her yerinde yüksek hızlı geniş bandı etkinleştirerek ekonomimizin gelecekteki zorluklarını en iyi şekilde tahmin etmeyi amaçlamaktadır.

Uzay Trafik Yönetimi, uzay hizmetleri uygulamalarının giderek daha fazla uyduyu içermesi sebebiyle uzayda oluşan trafiğe yönelik çözümler içermektedir. Bu sistem, Birliğin uzay gözetleme ve izleme yeteneklerini daha da güçlendirecek, (halen 260’tan fazla Avrupa uzay aracına çarpışmadan kaçınma hizmetleri sağlamaktadır) sürdürülebilir ve güvenli bir alan kullanımı için standartlar ve düzenlemeler belirleyecektir.

AB Uzay Programı; AB Üye Devletleri, Avrupa Birliği Uzay Programı Ajansı (EUSPA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), EUMETSAT ve diğer birçok paydaşla yakın işbirliği içinde uygulanmaktadır. Bu aktörler arasında etkili ve verimli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, Avrupa politikalarının ve uzaya yönelik faaliyetlerin etkisini artırmak için esastır.

Daha fazlasını bilmek ister misiniz?

Avrupa Uzay Programı 2021-2027 Dönemi Tüzüğü

Program hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Read More

AB ÇEVRE VE İKLİM EYLEMİ PROGRAMI

Programın genel amacı, çevre kalitesini ve biyolojik çeşitliliği koruyarak temiz, düşük karbonlu, iklime dayanıklı bir ekonomiye geçişe katkıda bulunmaktadır. 2021-2027 mali döneminde bütçesini 5,4 milyar avro olarak belirlenmiştir. Avrupa Birliği’nde 25 yılı aşkın süredir uygulanmakta olan Program, çevre ve iklim eylemine özel tek programdır.

Ülkemizin Programa Katılımı

Programa katılım niyet mektubumuz iletilmiş, Komisyonla müzakere toplantıları henüz başlamamıştır.

Programın Özel Amaçları Nelerdir?

Birlik politikaları ve mevzuatının amaçlarına ulaşmak amacıyla, temiz enerjiye geçiş dâhil olmak üzere, çevre ve iklim eylemleri ile ilgili yenilikçi teknikleri ve yaklaşımları geliştirmek, denemek ve teşvik etmek; doğa ve biyolojik çeşitlilik konusundaki iyi uygulamalara katkıda bulunmak

Kamu ve özel sektör kapasitesini geliştirme ve sivil toplumu içerme yoluyla yönetişimi geliştirmek dâhil olmak üzere, Birlik mevzuatı ve politikalarını geliştirme, uygulama, izleme ve icra etme

Birlik mevzuatının ve politikasının uygulanması için sonuçları çoğaltarak, ilgili hedefleri diğer politikalara ve kamu ve özel sektör uygulamalarına entegre ederek, yatırımları harekete geçirerek ve finansmana erişimi geliştirerek, büyük çapta başarılı teknik ve politika ile ilgili çözümlerin dağıtımını hızlandırmak.

Daha fazlasını bilmek ister misiniz?

AB Çevre ve İklim Eylemi Programı hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız

Programa ilişkin çağrılar Fonlar ve İhaleler Portalında yer almaktadır.

Sosyal Medya Hesaplarını Takip Edin!

Read More