logo

Category Sınır Ötesi İşbirliği Programları

KARADENİZ HAVZASINDA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otorite görevini yürüttüğü çok taraflı bir sınır ötesi işbirliği programı olan Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği programında ülkemizin yanı sıra Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Ukrayna ve Yunanistan yer almaktadır.  Programın ülkemizdeki uygulama alanı ise İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizi kapsamaktadır.

Program Alanı

 

2021-2027 Dönemi

Yeni dönem bütçesi 72 milyon Avro olarak öngörülen programın öncelik alanları;

 • Daha rekabetçi ve akıllı bir Avrupa
 • Araştırma ve yenilikçilik kapasitelerinin ve gelişmiş teknolojilerin sahiplenilmesinin arttırılması ve iyileştirilmesi
 • Daha yeşil ve düşük karbon tüketen bir Avrupa
 • Ekosistem yaklaşımlarının benimsenmesi suretiyle iklim değişikliğine uyum, afet risklerinin önlenmesi, bu risklere karşı dayanıklılığın teşvik edilmesi
 • Kentsel alanlar da dahil olmak üzere doğanın, biyolojik çeşitliliğin ve yeşil altyapının korunmasının ve muhafazasının geliştirilmesi ve her türlü kirliliğin azaltılması

olarak kararlaştırılmıştır.

Programın 35,77 milyon avro bütçeli ilk teklif çağrısı 31 Mart 2023 tarihinde duyurularak 4 Temmuz 2023 tarihine kadar proje başvuruları alınmıştır. 117’si Türk ortaklı olmak 151 başvurunun alındığı projelerin değerlendirme süreçleri devam etmektedir.

Daha fazlasını bilmek ister misiniz?

Program hakkında daha detaylı bilgi edinmek için program internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Programla ilgili son gelişmeler için Sınır Ötesi İşbirliği Programları internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Read More

INTERREG IPA BULGARİSTAN-TÜRKİYE SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı, Türkiye’nin katılım sağladığı sınır ötesi işbirliği programlarından biridir. Programın Yönetim Makamı Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı, Ulusal Otoritesi ise T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’dır. Program alanı Türkiye’de Edirne ve Kırklareli illerini Bulgaristan’da ise Hasköy, Yambol ve Burgaz idari bölgelerini kapsamaktadır.

Program Alanı

2021-2027 Dönemi

Yeni dönem bütçesi 34.5 milyon Avro olan programın öncelik alanları;

Daha yeşil ve düşük karbon tüketen bir Avrupa

 • Enerji verimliliğinin teşvik edilmesi ve sera gazlarının azaltımı
 • Döngüsel ve kaynak verimliliğine dayalı bir ekonomiye geçişin teşvik edilmesi Vatandaşlara daha yakın bir Avrupa
 • Şehir alanları dışında bütüncül ve kapsayıcı, sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan bölgesel kalkınmanın sağlanması ve kültür, doğal miras, sürdürülebilir turizm ve güvenliğin geliştirilmesi
 • Daha güvenli ve emniyetli bir Avrupa
 • Göç yönetiminin iyileştirilmesi olarak belirlenmiştir.

Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2021-2027 Dönemi Bölgesel Stratejisi Kapsamında Birinci Proje Ön Teklif (Verme) Çağrısı 22 Mayıs 2023 tarihinde yayınlanmıştır.

Program Alanında yer alan ve Program belgesinde potansiyel yararlanıcı olarak tanımlanan tüm kurum ve kuruluşlar, söz konusu duyurunun beraberinde yayınlanan Başvuru Kılavuzunda belirlenen kurallara uymak şartıyla 24 Temmuz 2023 tarihine kadar proje ön teklif başvurusunda bulunabileceklerdir.

Daha fazlasını bilmek ister misiniz?

Program hakkında daha detaylı bilgi edinmek için program internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Programla ilgili son gelişmeler için Sınır Ötesi İşbirliği Programları internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Read More

AKDENİZ HAVZASINDA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI

Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının Yönetim Makamı Sardunya Özerk Bölgesi Yönetimi’dir. 2021-2027 döneminde programa katılması beklenen ülkeler Türkiye, Cezayir, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Mısır, Fransa, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Lübnan, Malta, Filistin, Portekiz, İspanya, Tunus’tur.

Programın Türkiye’deki program alanı Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak illeridir.

Program Alanı

2021-2027 Dönemi

Yeni dönem bütçesi 281 milyon Avro olarak öngörülen programın öncelik alanları;

 • Daha rekabetçi ve akıllı bir Avrupa
 • Daha yeşil ve düşük karbon tüketen bir Avrupa
 • Daha sosyal ve katılımcı bir Avrupa
 • Daha iyi bir işbirliği yönetimine yönelik Avrupa

olarak kararlaştırılmıştır.

Ülkemiz tarafından programa ilk kez katılım sağlanmakta olup 2021-2027 hazırlık sürecinin ilk aşamasından beri sürece dahil olunmuştur. Çağrı rehberine ilişkin hazırlıklar devam etmekte, ilk teklif çağrısına Eylül 2023’te çıkılması beklenmektedir.

Daha fazlasını bilmek ister misiniz?

Program hakkında daha detaylı bilgi edinmek için program internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Programla ilgili son gelişmeler için Sınır Ötesi İşbirliği Programları internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Read More