logo

Category AB Programları

UFUK AVRUPA

Ufuk Avrupa Nedir?

Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa ile 2021-2027 yılları arasında 95,5 milyar avroluk bütçeyle bilim ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Avrupa Birliği (AB); araştırmacıların, bilimsel bilginin ve teknolojinin serbestçe dolaştığı bir Avrupa araştırma alanı oluşturarak, Avrupa Birliği’nin bilimsel ve teknolojik temelini güçlendirmek ve rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla Birlik hedefleri doğrultusunda tüm araştırma faaliyetlerini teşvik etmektedir. Bu teşvik mekanizması da 1984 yılından bu yana çerçeve programlar aracılığı ile oluşturulan çok yıllı AR-GE ve yenilikçilik mali destekleri ile yürütülmektedir. Ülkemiz de 2003 yılından bu yana AR-GE ve Yenilikçilik alanında yürütülen çok yıllı çerçeve programlarına katılım sağlamaktadır.

Ülkemizin Programa Katılımı

Ülkemiz 6. Çerçeve Programından (ÇP) başlayarak AB’nin bilim ve araştırma alanındaki çerçeve programlarına katılım sağlamıştır. son olarak 9. ÇP olarak bilinen 2021-2027 döneminde yürütülmekte olan Ufuk Avrupa Programına 27 Ekim 2021 tarihinde imzalanan ve katılımımız 16 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren katılım anlaşması uyarınca katılım sağlamaktadır.

Ufuk Avrupa Programı ülkemizde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından koordine edilmektedir.

Ufuk Avrupa Programının amaçları nelerdir?

  • Avrupa Birliği’ni bilimsel ve teknolojik yönden güçlendirmek,
  • Avrupa’nın yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını yükseltmek, toplum önceliklerini karşılamak,
  • Avrupa’nın sosyo-ekonomik model ve değerlerini sürdürmektir.

Ufuk Avrupa Programının yapısı aşağıdaki gibidir. Program yapısının ayrıntılarına www.ufukavrupa.org.tr” adresinden ulaşabilirsiniz.

Ufuk Avrupa Programı kapsamında çalışma programlarının topluma daha iyi tanıtılabilmesi, daha ölçülebilir hedefler dâhilinde değerlendirilebilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından misyonlar oluşturulmuştur. Misyonlar karşı karşıya olduğumuz zorlukların bazılarına belirli bir bütçe ile ve belirlenmiş bir sürede çözümler sunmayı amaçlamaktadır.

Komisyon Tarafından Belirlenen Ufuk Avrupa Programı’nın 5 Misyonu Nedir?

  • Kanser Misyonu: Conquering Cancer: Mission Possible
  • İklim Değişikliği Misyonu: Accelerating the Transition to a Climate Prepared and Resilient Europe
  • Okyanus ve Sular Misyonu: Regenerating our Ocean and Waters
  • İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu: 100 Climate-Neutral Cities by 2030 – by and for the Citizens
  • Toprak Sağlığı ve Gıda Misyonu: Caring for Soil is Caring for Life

Ufuk Avrupa’ya Kimler Başvurabilir?

Önerdiği projede belirtilen Ar-Ge görevlerini gerçekleştirebilecek operasyonel ve mali uygunluğa sahip herhangi bir gerçek veya tüzel kişi (KOBİ’ler, sanayi kuruluşları, araştırma merkezleri, üniversiteler, kamu kuruluşları, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar) Ufuk Avrupa Programı’na başvuru yapabilir.

Programın büyük bir bölümü en az üç farklı kuruluşun oluşturduğu çok ortaklı eylemlerin desteklendiği alanlardan oluşurken, Öncül Araştırma Destekleri, Marie Sklodowska-Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Destekleri, ödüller, Avrupa Yenilikçilik Konseyi gibi kuruluşların tek başlarına başvurabilecekleri tek faydalanıcılı proje teklif çağrıları mevcuttur.

2021-2027 Döneminde Ufuk Avrupa

Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa ile 2021-2027 yılları arasında 95,5 milyar avroluk bütçeyle bilim ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Daha fazlasını bilmek ister misiniz?

Ufuk Avrupa bileşenleri altında yer alan küme, alan ve misyonlarla ilgili çağrı duyurularına Fonlar ve İhaleler Portalından erişim sağlanmaktadır.

Ufuk Avrupa Programına ilişkin tüm belgelere Fonlar ve İhaleler Portalından erişim sağlanmaktadır.

TÜBİTAK Ufuk Avrupa Programı resmi web sitesine ulaşmak için tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarını Takip Edin!

Read More