logo

Category Tematik Çerçeveler ve Öncelik Alanları

5

TEMATİK ÖNCELİKLER • Çevrenin Korunması, Yeşil Dönüşüm, İklim Değişikliği ile Mücadele • Sürdürülebilir Turizm • Rekabetçi, Akıllı Döngüsel Ekonomi • Bölgesel Kalkınma ve Yönetsel İşbirliği • Sınır Güvenliği, Sosyal Hakların Desteklenmesi
Read More

4

TEMATİK ÖNCELİKLER • Eğitim, istihdam, sosyal koruma ve kapsayıcılığı amaçlayan politikalar ve sağlık • Özel sektörün gelişimi, ticaret, araştırma ve yenilik • Tarım ve kırsal kalkınma • Balıkçılık
Read More

2

TEMATİK ÖNCELİKLER • İyi yönetişim • İdari kapasite ve AB müktesebatına uyum • İyi komşuluk ilişkileri ve uzlaşmalar • Stratejik iletişim, izleme, değerlendirme ve iletişim faaliyetleri
Read More