logo

Category Ulaştırma Sektör Operasyonel Programı

Halkalı Kapıkule Demir Yolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesimi İnşası Projesi

Öncelik Alanı

Sürdürülebilir ve Emniyetli Ulaşım / Ulaştırma

Proje Faydalanıcısı

TCDD Genel Müdürlüğü

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

48 Ay
Haziran 2019 –
Haziran 2023

AB Katkısı (Avro)

275.000.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Projenin amacı, güvenilir, yüksek kalitede ve bölgenin yük ve yolcu taşımacılığına hizmet edecek yeterli kapasitede demiryolu ulaşım altyapısı sağlanmasıdır.

Yer

İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Halkalı-Kapıkule arasında 231 km’lik güzergahta çift hatlı, 200 km/saat hızında, yolcu ve yük taşıma amaçlı, AB standartlarına uygun en son teknoloji sinyalizasyon sistemlerine sahip hızlı tren hattı ve gerekli sanat yapılarının inşa edilmesi.
Trans Avrupa Ulaştırma Ağları (TEN-T) demiryolu ağının Türkiye ile irtibatının sağlanması.
Read More

Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşınmasına İlişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi

Öncelik Alanı

Müktesebata Uyum ve AB ile Entegrasyon / Ulaştırma

Proje Faydalanıcısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

12 Ay
Şubat 2021 –
Şubat 2022

AB Katkısı (Avro)

835.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Projenin amacı, bozulabilir gıda maddelerinin taşınması konusunda Bakanlığın uygulama kapasitesinin güçlendirilmesidir.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

ATP'nin uygulanması sürecinde alınan derslerin ve en iyi uygulamaların Türk hukuk sistemine entegrasyonu ve teknik kural boşlukları nedeniyle ticaret engelinin sınırlandırılması.
Sıcaklığa duyarlı gıda maddelerinin güvenliğinin ve kalitesinin iyileştirilmesi.
Gıda soğuk zincirindeki israf oranının azaltılması.
Denetim faaliyetlerinin daha verimli ve etkin bir şekilde yapılması.
Read More

Türkiye’de Kara Yolu Altyapısı Güvenliği Yönetimi İçin Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) Kapasitesinin Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi

Öncelik Alanı

Sürdürülebilir ve Emniyetli Ulaşım / Ulaştırma

Proje Faydalanıcısı

Karayolları Genel Müdürlüğü

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 Ay
Şubat 2021 –
Şubat 2023

AB Katkısı (Avro)

1.992.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Projenin amacı, Türk mevzuatının 2008/96/AT Direktifi ile uyumlu hale getirilmesi ve KGM’nin karayolu altyapısı güvenliği yönetimi uygulama kapasitesinin artırılarak karayolu altyapısı güvenliği yönetiminin geliştirilmesidir.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Türk mevzuatının karayolu altyapısı güvenliği yönetimine ilişkin 2008/96/AT sayılı Direktifle uyumlu hale getirilmesi.
Karayolu altyapısı güvenlik yönetimini uygulamak için KGM'de kapasitenin artırılması.
Read More

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün (UHDGM) Demiryolu Emniyeti ve Düzenleme İşlevlerinin Desteklenmesine Yönelik Teknik Yardım Projesi

Öncelik Alanı

Müktesebata Uyum ve AB ile Entegrasyon / Ulaştırma

Proje Faydalanıcısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 Ay
Ağustos 2020 –
Ağustos 2022

AB Katkısı (Avro)

2.051.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Projenin amacı, demiryolu sektöründe serbestleşme sürecine paralel olarak AB müktesebatına etkin uyum için emniyet, karşılıklı işletilebilirlik ve düzenleyici fonksiyonlara ilişkin idari kapasitenin güçlendirilmesi ve demiryolu sektörüyle ilgili AB müktesebatının etkin bir şekilde uyumlaştırılmasını ve uygulanmasını desteklemektir.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

UHDGM’nin emniyet ve karşılıklı işletilebilirlik işlevlerine ilişkin idari kapasitenin artırılması.
Geliştirilmiş mevzuat ve UHDGM’nin düzenleyici işlevlerinin idari kapasitesinin artırılması yoluyla demiryolu serbestleşmesi için güçlendirilmiş temel.
Demiryolu serbestleştirilmesi, demiryolu emniyet ve karşılıklı işletilebilirlik konularında farkındalığın artırılması.
Read More

AB Mevzuatına Uyum Sürecinde Türkiye’nin Ulaştırma Mevzuatının Analizi Projesi

Öncelik Alanı

Müktesebata Uyum ve AB ile Entegrasyon / Ulaştırma

Proje Faydalanıcısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

27 Ay
Eylül 2021 –
Aralık 2023

AB Katkısı (Avro)

3.795.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Projenin amacı, AB müktesebatına uyum sürecini kolaylaştırmak için yasal mevzuat bağlamında kapasitenin geliştirilmesi ve ulaştırma alanında AB ile politika diyaloğunun güçlendirilmesidir.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Ulaştırma alanında müktesebat uyum sürecini kolaylaştıran ve ilgili kurumsal kapasiteyi güçlendirecek rehberlik sağlanması.
Türkiye ile AB arasında politika diyaloğu ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi.
Read More

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) Başkanlığı’nın Kurumsal ve İdari Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi

Öncelik Alanı

Etkin Ulaşım / Ulaştırma

Proje Faydalanıcısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

12 Ay
Şubat 2021 –
Şubat 2022

AB Katkısı (Avro)

809.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Projenin amacı, ulaştırma sektöründe araştırma geliştirme ve yeniliği teşvik etmeyi amaçlayan UDHAM’nin kurumsal ve idari kapasitesinin artırılması ve ulaştırma sektörünün etkin, zamanlı ve düzenli gelişimi için kaliteli proje tekliflerinin sürekliliğinin sağlanmasıdır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Ulaştırma sektöründeki küresel eğilimler doğrultusunda Türkiye'deki araştırma alanlarının belirlenmesi.
UDHAM’nin kurumsal ve idari kapasitesinin geliştirilmesi.
UDHAM ve Ar-Ge merkezinin kapasitesinin ve görünürlüğünün artırılması.
Read More