logo

Category IPA II Projeleri

AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşmasının Etkin Bir Şekilde Uygulanması Amacıyla Geri Gönderme Merkezleri İnşaat İşleri

Öncelik Alanı

İçişleri – Göç ve İltica

Proje Faydalanıcısı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

37 ay
Şubat 2019 –
Mart 2022

AB Katkısı (Avro)

34.600.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

16 Aralık 2013 tarihinde imzalanan Geri Kabul Anlaşması, Avrupa’nın göçmen krizini büyük ölçüde hafifleten önemli bir dönüm noktası olmuştur. Proje ile AB – Türkiye Geri Kabul Anlaşması’nın en iyi şekilde uygulanması amacıyla, Türkiye’nin 2400 kişi kapasiteli 6 yeni geri gönderme merkezinin kurulması ve denetiminin tamamlanması amaçlanmaktadır.

Yer

Adana, Balıkesir, Kütahya, Malatya, Niğde, Şanlıurfa

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Balıkesir’de 200, Adana, Kütahya, Malatya ve Niğde’de 400 ve Şanlıurfa’da 600 kişi barınma kapasitesine sahip 6 yeni geri gönderme merkezinin inşaatlarının ve denetimlerinin tamamlanıp merkezlerin uluslararası standartlarda hizmet vermeleri hedeflenmektedir.
Read More

Sahil Güvenlik Komutanlığının Düzensiz Göç ve Organize Suçla Mücadele Kapasitesinin Artırılması

Öncelik Alanı

İçişleri – Entegre Sınır Yönetimi

Proje Faydalanıcısı

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

26 ay
Mart 2019 –
Mayıs 2021

AB Katkısı (Avro)

5.950.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje, denizcilik operasyonel etkinliği için kullanılacak AB gereklilikleri doğrultusunda ekipmanların modernizasyonu yoluyla sınır kontrol sürecini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Yer

Deniz Sınırları

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Proje kapsamında Mobil Radarlar tedarik edilecektir. Bu sayede denizcilik yetki alanları içinde ve kıyı şeridi boyunca operasyonel kapasitenin (hızlı müdahale, her türlü yasadışı faaliyetin tespiti) artırılması ve gözetleme kapasitesinin artırılması sağlanarak kurtarılan / yakalanan düzensiz göçmenlerin sayısının artması ve sonuç olarak düzensiz göçün azaltılmasına katkıda bulunulacaktır.
Read More

Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analizi Merkezi (NACORAC) ve Entegre Sınır Yönetimi Veri Tabanının Kurulması Projesi

Öncelik Alanı

İçişleri – Entegre Sınır Yönetimi

Proje Faydalanıcısı

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Diğer Faydalanıcılar

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

50 ay
Nisan 2017 –
Haziran 2021

AB Katkısı (Avro)

11.050.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

İçişleri Bakanlığı uhdesinde kurulacak bir Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analizi Merkezi ile sınır yönetimiyle ilgili kurumlar arasında veri paylaşımının oluşturulması, verilerin ortak bir veri tabanına kaydedilip ortak bir risk analizi yapılması ile kurumlar arası işbirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.
Ayrıca, sınır geçiş noktalarında kullanılan ve AB standartları ile uyumlu olmayan pasaport damga cihazlarının değiştirilmesi planlanmıştır. Yeni cihazlar, sınır kapısındaki iş yükünü ve dolayısıyla bekleme süresini de azaltacaktır.

Yer

Tüm Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Projenin sonunda 7/24 işleyen bir Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analizi Merkezi kurulmuş olacaktır. Sınır güvenliğiyle ilgilenen kurumlar arasındaki işbirliğinin artması sağlanacaktır.
Proje kapsamında ayrıca, sınır girişlerinde kullanılmak üzere 3.649 adet pasaport damga cihazı temin edilmiştir. Hâlihazırda, sınır girişlerinde bu damga cihazları kullanılmaktadır.
Read More

Geri Gönderme Merkezlerinin Yenileme ve Tadilat İşleri Projesi

Öncelik Alanı

İçişleri – Göç ve İltica

Proje Faydalanıcısı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

26 ay
Aralık 2018 –
Şubat 2021

AB Katkısı (Avro)

8.445.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje ile hâlihazırda inşa edilmiş olan geri gönderme merkezlerinin iyileştirilmesi yer almaktadır. 5 ilimizde var olan geri gönderme merkezleri uluslararası standartlara göre yenilenecektir. 6 ilde yer alan geri gönderme merkezleri için ise gerekli mal ve ekipman alımı yapılacaktır. Proje, müşavirlik hizmetleri de içermektedir.

Yer

İstanbul, Ağrı, Malatya, Bayburt, Ankara, Adana, Aydın, Edirne, Hatay Van

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Düzensiz göçmenler için Adana, Aydın, Edirne, Hatay ve Van illerinde inşa edilen 5 geri gönderme merkezi, uluslararası ve AB standartlarına uygun biçimde tadilat edilecektir. Ayrıca, ulusal bütçemizle inşa edilen İstanbul, Ağrı, Malatya, Bayburt ve Ankara illerinde yer alan 5 adet geri gönderme merkezinin de içi döşenecektir. Malzeme ihtiyacı olan başka geri gönderme merkezlerine de takviye yapılacaktır.
Bu aktivite ile Türkiye ile AB arasındaki Geri Kabul Anlaşmasının şartlarından birinin sağlanması hedeflenmektedir.
Read More

Etkili Uyruk Tespiti Amacıyla Kapasite Geliştirmesi Projesi

Öncelik Alanı

İçişleri – Göç ve İltica

Proje Faydalanıcısı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

27 ay
Mart 2019 –
Haziran 2021

AB Katkısı (Avro)

3.950.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Ülkemize gelen mülteci ve düzensiz göçmenlerin statülerinin belirlenmesinde uyruk tespiti önemli olabilmektedir. Bazı AB ülkeleri gerekli dokümanları olmadan iltica başvurusu yapan kişilerin ya da düzensiz göçmenlerin uyruklarının tespiti için dil analiz sistemi kullanmaktadır. Proje ile yapay zekâya dayalı bu sistemi kullanarak Uygur ve Özbek uyrukluların ayırt edilmesi amaçlanmaktadır.

Yer

Tüm Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Uygur ve Özbekleri tespit eden dil analiz sistemi kurulmuştur. Proje kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra personeli ile kolluk kuvvetlerinin eğitilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye Barolar Birliği ve hâkimler de projeye dâhil edilmiştir. Proje ayrıca, dil analizine ilişkin görüşme ve kayıtların yapılabilmesi için ekipman alımını içermektedir.
Read More

Göç ve Uluslararası Koruma Alanında Sivil Toplumla İşbirliği için Teknik Destek Projesi

Öncelik Alanı

İçişleri – Göç ve İltica

Proje Faydalanıcısı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
Mart 2019 –
Mart 2021

AB Katkısı (Avro)

1.800.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje ile göç ve uluslararası koruma alanlarında çalışan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüklerinin kapasitelerinin arttırılması ve STK’ların karar alma mekanizmaları da dâhil olmak üzere kamu kurumları ve AB menşeili STK’lar ile mevcut işbirliğinin geliştirilmesi amaçlamaktadır.

Yer

Türkiye (pilot iller: Ankara, İzmir, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay)

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Proje kapsamında iki ana amacın gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir: kapasite geliştirme ile ağ kurma ve işbirliğini kolaylaştırma. Projenin önemli çıktılarından biri göç ve uluslararası koruma alanında çalışan STK’ların haritalandırılmasıdır.
Bir diğer önemli çıktı da STK’ların sürdürülebilirliğinin ve bağımsızlığının sağlanması için STK’lara yönelik fon mekanizmalarının araştırılmasıdır.
Bunun yanı sıra, STK’lar için eğitim modüllerinin hazırlanması ve eğitim verilmesi, STK’lar ile işbirliğinin yöntemlerinin belirlenmesi yer almaktadır.
Read More

Göç ve Uluslararası Koruma Konularında Teknik Destek – Kamu Farkındalığının Arttırılması Projesi

Öncelik Alanı

İçişleri – Göç ve İltica

Proje Faydalanıcısı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
Mart 2019 –
Mart 2021

AB Katkısı (Avro)

1.350.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje ile göç konusunda ulusal düzeyde bilinçlendirme sağlanması ve farkındalık düzeyinin arttırılması amaçlanmaktadır. Yeni göç yönetimi sisteminde yer alan bütün yerel aktörlerin proaktif tutumunun desteklenmesi hedeflenmektedir.

Yer

Tüm Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Bir farkındalık artırma stratejisi geliştirilmesi;
Hükümet yetkililerini bilgilendirme amaçlı El Kitabı ve CD içeren bir bilgi kitinin hazırlanması;
10 dakikalık bir eğitici filmin hazırlanması;
Kültürler arası etkinlikler ve serginin yer alacağı “göçmen haftası” düzenlenmesi;
Uluslararası Göçmen Gününü kutlayarak farkındalık yaratma amacıyla iki etkinlik düzenlenmesi;
Göçmen Kaynak Merkezinin tanıtılması amacıyla etkinliklerin düzenlenmesi;
Göç idaresinde insan hakları temelli yaklaşımları savunmak için parlamenterler için bir bilgilendirme oturumu düzenlenmesi.
Read More

Türkiye ve AB Sınırlarının Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / İçişleri

Proje Faydalanıcısı

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Diğer Faydalanıcılar

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

18 ay
21 Aralık 2018 –
21 Haziran 2020

AB Katkısı (Avro)

22.102.500

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın kapasitesinin arttırılarak sınır güvenliğinin ve sınır gözetiminin arttırılmasıdır.

Yer

Ankara, Kırklareli

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Kurumsal kapasite geliştirilmesi
Bireysel kapasitenin geliştirilmesi
AB-Türkiye sınırında kullanılmak üzere gözetim kulelerinin temin edilmesi
20 adet zırhlı mobil gözetim aracının temin edilmesi
200 sınır personelinin yüz yüze eğitilmesi
100 personelin uzaktan eğitim sistemi vasıtasıyla eğitilmesi
20 adet mobil gözetim aracının temin edilmesi
Read More

Türkiye’deki Düzensiz Göçmenlerin Desteklenerek Gönüllü Olarak Dönmesi ve Yeniden Entegrasyonu (AVRR)

Öncelik Alanı

Demokrasi ve Yönetişim / İçişleri

Proje Faydalanıcısı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
16 Nisan 2019 –
16 Nisan 2022

AB Katkısı (Avro)

5.400.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

GİGM’in‘kanunu ve AB ile imzalanan Geri Kabul Anlaşmasına uygun olarak düzensiz göçmenleri ülkelerine göndermesine destek sağlanması.

Yer

Tüm Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Potansiyel geri dönüş yapacakların belirlenmesi
Dokümanların doğrulanması ve seyahat için belgelerin sağlanması
Dönüş yapacakların seyahat ayarlamalarının yapılması
3.500 geri dönüş yapan düzensiz göçmene nakit para desteği sağlanması
600 kırılgan göçmene nakit para desteği sağlanması
60 kırılgan göçmene yeniden entegrasyon desteği sağlanması
3500 düzensiz göçmenin ülkelerine geri dönmesi
Read More

Gümrük Muhafaza Kapasitenin Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

İçişleri – Entegre Sınır Yönetimi

Proje Faydalanıcısı

Ticaret Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

30 ay
Şubat 2019 –
Temmuz 2021

AB Katkısı (Avro)

5.050.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje ile en çok uluslararası uçuşun ve uluslararası yolcunun bulunduğu Ankara, İstanbul ve Antalya havalimanının kontrol kapasitesinin ve farklı sınır yönetimi otoriteleri arasındaki işbirliğinin arttırılması hedeflenmiştir.

Yer

Ankara, İstanbul, Antalya ve 7 ayrı havalimanı

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Ankara, İstanbul ve Antalya havalimanlarına tarayıcı, narkotik ve kimyasal dedektörleri, köpek taşıma ekipmanları ve detektör köpek alımı yapılmıştır.
Havalimanlarındaki detektör köpek eğitim merkezinin kapasitesi arttırılmış ve köpeklere eğitim verilmiştir.
Ayrıca, havalimanlarındaki kontrol prosedürlerine ilişkin eğitim verilmekte ve havalimanlarında çalışan sınır otoriteleri arasındaki işbirliğinin artması sağlanmaktadır.
Read More